A személyre szabott fejlesztést minden esetben vizsgálat előzi meg, melyet konduktor szakember végez. A vizsgálat menetéről, valamint az egyes fejlesztéstípusokról részletesebb leírás a tevékenységek menüben olvasható.

Játékos mozgás-és értelemfejlesztés. Dr. Pető András által kifejlesztett komplex módszer, mely a mozgáson keresztül fejleszti a gyermek kognitív képességeit és önálló életre nevel. A konduktív pedagógia már egészen csecsemőkortól a felnőtt korig jól alkalmazható; a konduktor szó rávezetést jelent, a terapeuta rávezeti az egyént az adott mozgástevékenység kivitelezésére. A módszerről részletesebb leírás a tevékenységek menüben olvasható.

A szenzoros integráció idegrendszerünk összjátékát fejezi ki. Érzékszerveink által az ingerek idegrendszerünkbe jutnak el; ott tárolódnak és rendeződnek, feldolgozásra kerülnek. Csak így tudjuk saját magunkat, valamint környezetünket helyesen megtapasztalni, megélni, illetve arra megfelelően reagálni. A tanulási képesség, valamint a szociális magatartás már egy végeredmény, mely csak akkor jön létre, ha a gyermek szenzorosan jól „integrálódott”. A módszerről részletesebb leírás a tevékenységek menüben olvasható.

Családközpontú fejlesztés folyamatos konzultációval. Játékos, énekszóval, mondókákkal tarkított vidám foglalkozás, melyen cselekvésbe ágyazott komplex mozgás-, személyiség- és szenzomotoros fejlesztés zajlik egyéni, vagy kiscsoportos formában. A tornáról részletesebb leírás a tevékenységek menüben olvasható.

A mozgás és a beszéd fejlődése szorosan összefügg. A mozgásos gyakorlatok során az idegrendszer fejlődik, ezáltal a beszédközpontok is aktivizálódnak. A mozgásos elemeket követően mondókák, énekek, beszédszervek ügyesítését célzó feladatok végzése következik nagytükör előtt. A foglalkozásról részletesebb leírás a tevékenységek menüben olvasható.

„Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!” Maria Montessori mottójának mentén a gyermek maximális önállóságára nevelés a fő célunk, mely elv kivétel nélkül minden foglalkozástípusunkban érvényesül. Több klasszikus Montessori eszközzel rendelkezünk, melyek támogatják a gyermekek önállósági törekvéseit és a mindennapi élethez szükséges készségeit.

Alapelveink – Hitvallásunk


Minden gyermek egyedi, önálló egyéniség.
Minden gyermek eltérő ütemben fejlődik, ezért egyéni bánásmódot és módszereket igényel.
Fontosnak tartjuk az egyéni bánásmódon alapuló komplex fejlesztést és hiszünk annak hatékonyságában.
Fontosnak tartjuk a gyermek(ek) folyamatos aktivitását és motiváltságát, ennek érdekében megfelelően felkészült és előkészített foglalkozásokkal várjuk őket.
Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra és a tanácsadásra.
Hiszünk a kellemes, oldott hangulat erejében, ezért partneri hozzáállást tanusítunk mind a gyerekek, mind a családjuk felé.
Több módszert ötvözve dolgozunk.